ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม