info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 251
เมื่อวาน 661
เดือนนี้ 3,980
เดือนที่แล้ว 6,467
ทั้งหมด 27,124

folder กองคลัง
อำนาจหน้าที่กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา [6 มกราคม 2564]
จัดแสดงธุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช [25 ธันวาคม 2563]
กิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแดงน้อย [17 ธันวาคม 2563]
องค์การบริหารส่วนตำบรามราช จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำธุงอิสาน [17 ธันวาคม 2563]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครพนม มีคำสั่งปิดสถานที่และกำหนดมาตราการป้องกันโรค COVID-19 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถขยะชำรุดเสียหาย grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ วันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
folder คำสั่ง-หนังสือสั่งการ-ประกาศ-(COVID-19)-จังหวัดนครพนม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพิจิตร  นิวงษา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

ราคาน้ำมัน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ