องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder กองคลัง
insert_drive_file อำนาจหน้าที่กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview345
insert_drive_file กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview330
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview325
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview521

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช... [8 ธันวาคม 2566]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช นำเจ้าหน้าที่ อบต.รามราช จำนวน 5 ราย ออกแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าหักโค่น ทำให้สายไฟลากบนพื้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน... [30 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้มอบหมายให้นางสาวดอกสร้อย คำแสง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.รามราช (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44... [30 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้ดำเนินการโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายจิรวัฒน์ เวียงด้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายเพลิน... [28 พฤศจิกายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามร grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder คำสั่ง-หนังสือสั่งการ-ประกาศ-(COVID-19)-จังหวัดนครพนม