องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder กองคลัง
insert_drive_file อำนาจหน้าที่กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview315
insert_drive_file กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview455

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลรามราช ประจำปี พ.ศ. 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย... [12 เมษายน 2566]
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... [18 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ประกอบด้วย พริก มะเขือ ต้นหอม มะละกอ มะนาว ฯลฯ ณ... [15 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประชุมประชาคมตำบลรามราช ครั้งที่ 1/2566)... [1 กุมภาพันธ์ 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลรามราชเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสู
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และผลการดำเนินงาน 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder คำสั่ง-หนังสือสั่งการ-ประกาศ-(COVID-19)-จังหวัดนครพนม