องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder กองคลัง
insert_drive_file อำนาจหน้าที่กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview261
insert_drive_file กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview257
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview293

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [24 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 [22 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน "อาสาทำความดี เพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี พ.ศ.2565 [18 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [17 มิถุนายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ รายงานสรุปผลการสัมมนา "สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ"
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview22
find_in_page ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 14.2565
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder คำสั่ง-หนังสือสั่งการ-ประกาศ-(COVID-19)-จังหวัดนครพนม