องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder กองสวัสดิการ
photo ประชาสัมพันธ์การขอยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข้อบังคบศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรามราช poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 16
find_in_page ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ตามโครงการช่วยเหลื poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาล อบต.รามราช 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อมูลคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ข้อมูลคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการแยกตามหมู่บ้าน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกตามหมู่บ้าน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file วิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file รายละเอียดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใครมีสิทธิ์บ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
photo ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1