องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครึ
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดป้ายหาแสงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
find_in_page ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอส่งแผนการจัดหาพัสดุประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขอส่งแผนการจัดหาพัสดุประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ที่599/2566 เรื่อง ระบบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 318 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16