องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ รายงานสรุปผลการสัมมนา "สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ"
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 14.2565
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 13.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 12.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณวันที่ 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 11.2565
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 10.2565
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 9.2565
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 8.2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (กิจกรรม ๕ ส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การลงเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำป poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 7.2565
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 240 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12