องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลรามราชเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสู poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และผลการดำเนินงาน 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรั poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file อัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 280 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14