องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมอีเมล์กลาง
Web mail
อบต.รามราช
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง งดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
photo แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 - 2563 โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 1,422 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 80 |
photo ประกาศเตือน พายุโซนร้อน"ไลออนร็อก"ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศ 4 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40 |
photo แจ้งเตือนเฝ้าระวัง พายุโซนร้อนกำลังแรง "โกนเซิน" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับ อำเภอท่าอุเทน มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ณ กองอำนวยการ บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
photo เปิดหมู่บ้านเนินบ่อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ส.ส.เดือน มนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่ประชาชนบ้านเนินบ่อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
photo อำเภอท่าอุเทน สาธารณสุขท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ออกตรวจเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หมู่ที่ 16 บ้านเนินบ่อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 17/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 81 |
photo ทีมงาน สจ มิตร กำนันสุเกียรติ ผู้ใหญ่บ้านเพลิน ประธานสภา อบต. ทรงศิลป์ มอบน้ำดื่มให้แก่ศูนย์กักตัวระดับพื้นที่ อบต.รามราช poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านศุภชัย โพธิ์สุ ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์กักตัวตำบลรามราช (Local Quanrantine) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
1 - 20 (ทั้งหมด 204 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ