messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกให้บิรการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 42
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
แบบบัญชีรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง การจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 339 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17