info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 107
เมื่อวาน 633
เดือนนี้ 4,557
เดือนที่แล้ว 7,046
ทั้งหมด 28,004

folder ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช


 

นายฐิติกร  นิวงษา              18 มิถุนายน 2546 - 22 มิถุนายน 2548

นายสีพันธ์  นิวงษา              3 กรกฎาคม 2548 - 30 กรกฎาคม 2552

นายพิจิตร  นิวงษา              8 กันยายน 2552 - ปัจจุบัน

17 มีนาคม 2563
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

 

นายฐิติกร  นิวงษา              18 มิถุนายน 2546 - 22 มิถุนายน 2548

นายสีพันธ์  นิวงษา              3 กรกฎาคม 2548 - 30 กรกฎาคม 2552

นายพิจิตร  นิวงษา              8 กันยายน 2552 - ปัจจุบัน

17 มีนาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพิจิตร  นิวงษา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

ราคาน้ำมัน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ