messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายสภา
นายประกอบ นิวงษา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-4585037
นายสะเม็ก ทองสิงห์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 098-1868981
นายปิยณัฐ มานะเสน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-1612062
นายคูณชัย แก้วนิวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 1
โทร : 080-1487794
นายนิกร นิวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม หมู่ที่ 2
นายปิยณัฐ มานะเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม หมู่ที่ 3
โทร : 061-1612062
นายไส เสนาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 4
โทร : 088-5319446
นายสุวรรณ บัวสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 5
โทร : 095-8873109
นายธีรนัย ไชยสุระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 6
โทร : 087-9315154
นายนิกร เดชทะสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 7
โทร : 086-9997172
นางกุลญาวี ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 8
โทร : 087-9911174
นายทรงศิลป์ ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 9
โทร : 082-5658187
นายเจียม ญาติวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 10
โทร : 080-0033972
นายรัตน์ประชา ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 11
โทร : 098-5900841
นายใหม ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 12
โทร : 093-4958100
นายเด่น ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 13
โทร : 080-3803203
นายทวีวัฒน์ แก้วนิวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 14
โทร : 091-6818865
นายพนม ไตริน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 15
โทร : 097-3171598
นายสะเม็ก ทองสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 16
โทร : 098-1868981
นายประกอบ นิวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม หมู่ที่ 17