องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลรามราช ประจำปี พ.ศ. 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้สูงอายุในเขต ตำบลรามราช จำนวน 255 คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลรามราช และเจ้าหน้าที่ อบต.รามราช รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัย เสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว โดยบรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น ของผู้สูงอายุตำบลรามราช และผู้รวมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ผู้โพส : admin