องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราชได้จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมี นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีนายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ มีกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียน ศพด.บ้านโพนแดงน้อย และกลุ่มสตรีบ้านเนินบ่อทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ จำนวน 700 คน ประกอบด้วย 4 องค์กรหลักในพื้นที่ คือ ท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.) หน่วยงานภาครัฐ (รพ.สต.รามราช รพ.สต.หนองไฮ รพ.สต.โนนตาล ร.ร.รามราชพิทยาคม ร.ร.บ้านรามราช ร.ร.บ้านแพงสะพัง ร.ร.บ้านโพนก่อ ร.ร.ไตรราษฎร์วิทยาคาร ร.ร.บ้านบุ่ง ร.ร.บ้านโพนแดงน้อย และศูนย์วิจัยเกษตร ม.นครพนม) และภาคประชาชน (กลุ่มองค์กร และประชาชน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin