องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักระเบียบกฎหมายและหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin