องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
image จดหมายข่าว
16 มกราคม 2567 วันครูแห่งชาติ [16 มกราคม 2567]
ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 [15 พฤศจิกายน 2566]
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช [3 พฤศจิกายน 2566]
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์... [26 ตุลาคม 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล [25 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบีิ้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [5 ตุลาคม 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงสองพี่น้อง ครอบครัวยากจน เสี่ยงได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม [21 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่มีภาวะยากลำบาก [11 สิงหาคม 2566]
ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กยากจน บิดา มารดา แยกทางกัน [10 สิงหาคม 2566]
หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [29 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 66 รายการ)