องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
image จดหมายข่าว
No gift policy งดรับ งดให้ [3 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [30 กันยายน 2565]
สภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ปี พ.ศ. 2565 [23 มิถุนายน 2565]
เชิญชวนร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 [4 มีนาคม 2565]
กองสวัสดิการสังคม อบต.รามราช พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ดำเนินงานตามโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2564 [23 กันยายน 2564]
กองสวัสดิการสังคม อบต.รามราช พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ประจำปี 2564 [18 กันยายน 2564]
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 สิงหาคม 2564]
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการตำบลรามราช ดำเนินงานตามโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย ประจำปี 2564 [20 สิงหาคม 2564]
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลรามราช จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564 [13 สิงหาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช แจ้งปิดใช้งานสนามกีฬา และปิดประตูทางฝั่งสนามกีฬา [6 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ)