ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง