ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : C0M8aPHMon33616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้