messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อบัญญัติ อบต.รามราช
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.รามราช

สถิติ sitemap
วันนี้ 649
เดือนนี้2,222
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)68,124
ทั้งหมด 279,735

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview31
แบบบัญชีรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

image จดหมายข่าว
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย[13 มิถุนายน 2567]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [8 พฤษภาคม 2567]
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นางลำเพ็ญ แก้วบุดตา[7 พฤษภาคม 2567]
โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชนและประชาชนตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า)[13 มีนาคม 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้จัดการแข่งขันมวยไทยลีก ตามโครงการมวยไทยลีก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และกำหนดการแข่งขันมวยไทยลีก ครั้งที่ 11 ณ...[15 มิถุนายน 2567]
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มอบหมายให้นายประสงค์ นิวงษา และนายอภิชาติ พึ่งเมือง รองนายก อบต.รามราช เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ...[12 มิถุนายน 2567]
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มอบหมายให้นายประสงค์ นิวงษา รองนายก อบต.รามราช เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ...[11 มิถุนายน 2567]
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567...[11 มิถุนายน 2567]
 
thumb_up facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563รอปรับปรุง
facebookรอปรับปรุง
facebookรอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520

facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 084-7938343
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 084-7938343
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
โทร : 061-0196579

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ