องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อบัญญัติ อบต.รามราช
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.รามราช

สถิติ sitemap
วันนี้ 98
เดือนนี้5,378
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,143
ทั้งหมด 224,019

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

image จดหมายข่าว
16 มกราคม 2567 วันครูแห่งชาติ [16 มกราคม 2567]
ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 [15 พฤศจิกายน 2566]
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช [3 พฤศจิกายน 2566]
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์... [26 ตุลาคม 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน (ส.อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ได้บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ 2567 โดยมีนายเพลิน สีสุทร... [13 มกราคม 2567]
โครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช... [8 ธันวาคม 2566]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช นำเจ้าหน้าที่ อบต.รามราช จำนวน 5 ราย ออกแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าหักโค่น ทำให้สายไฟลากบนพื้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน... [30 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้มอบหมายให้นางสาวดอกสร้อย คำแสง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.รามราช (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44... [30 พฤศจิกายน 2566]
 
thumb_up facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอปรับปรุง
facebook รอปรับปรุง
facebook รอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520

facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 084-7938343
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 084-7938343
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
โทร : 061-0196579

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ