องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.รามราช

สถิติ sitemap
วันนี้ 178
เดือนนี้5,378
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,143
ทั้งหมด 224,019

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22

image จดหมายข่าว
หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [29 กรกฎาคม 2566]
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ลงพื้นที่ตำบลรามราช สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม [24 กรกฎาคม 2566]
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ ๖ บ้านโพนก่อ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [17 กรกฎาคม 2566]
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [14 กรกฎาคม 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าอุเทน ประจำปี พ.ศ. 2566 [15 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มอบหมายให้ นายฐิติกร นิวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)... [13 กันยายน 2566]
กองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 [7 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 1-5 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช... [5 กันยายน 2566]
 
thumb_up facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอปรับปรุง
facebook รอปรับปรุง
facebook รอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520

facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 084-7938343
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 084-7938343
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
โทร : 061-0196579

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ