messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายกองช่าง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิทักพงษ์ สำราญวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายภูวิช พรรณวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวรวุฒิ วงศ์พันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวศิราภรณ์ ไชยา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวพิชญาน์ลลิน พรหมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวสุพัตรา เคนนิคม
คนงานทั่วไป
นายวิลัย นิวงษา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวรุตน์ แก้ววัน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ