องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [24 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 [22 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน "อาสาทำความดี เพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี พ.ศ.2565 [18 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [17 มิถุนายน 2565]
ร่วมกับอำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [8 มิถุนายน 2565]
พ้นหมอกควัน หมู่ที่ 5 บ้านโพนก่อ [31 พฤษภาคม 2565]
ร่วมกับสถานตำรวจท่าอุเทน เข้าร่วมการอบรมการใช้ไม้ง่าม [27 พฤษภาคม 2565]
ประชุมพิจารณากลั่นกรองช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้สวนยางพารา [27 พฤษภาคม 2565]
โครงการ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ บริเวณป่าชุมชนดอนปู่ตา บ้านหินแห่ หมู่ที่ 12 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม [27 พฤษภาคม 2565]
กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีบ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [23 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 97 รายการ)