องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน (ส.อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ได้บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ 2567 โดยมีนายเพลิน สีสุทร... [13 มกราคม 2567]
โครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช... [8 ธันวาคม 2566]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช นำเจ้าหน้าที่ อบต.รามราช จำนวน 5 ราย ออกแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าหักโค่น ทำให้สายไฟลากบนพื้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน... [30 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้มอบหมายให้นางสาวดอกสร้อย คำแสง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.รามราช (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44... [30 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้ดำเนินการโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายจิรวัฒน์ เวียงด้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายเพลิน... [28 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย... [20 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช (โดย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.รามราช) ได้ดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)... [19 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดโครงการปลูกพืชพรรณสมุนไพร 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ... [17 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่ตำบลรามราช... [2 พฤศจิกายน 2566]
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ... [31 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 181 รายการ)