info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 247
เมื่อวาน 657
เดือนนี้ 3,976
เดือนที่แล้ว 6,463
ทั้งหมด 27,120

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา [6 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดแสดงธุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช [25 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแดงน้อย [17 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบรามราช จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำธุงอิสาน [17 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ครั้งที่ 1 [11 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
งานทอดกฐินอำเภอท่าอุเทน [29 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ [26 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช กองสวัสดิการฯ ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [26 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน [21 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมบริจาคสิ่งของ และบริการอาหาร ณ จุดสร้างไหลเรือไฟ [14 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพิจิตร  นิวงษา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

ราคาน้ำมัน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ