องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 247
account_box คณะผู้บริหาร
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม
โทร : 081-369-5770
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม
โทร : 081-369-5770
นายแก่นจันทร์ นันตโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 085-883-3945
นายแก่นจันทร์ นันตโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 085-883-3945
นายพิทักษ์ ชนะพจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายพิทักษ์ ชนะพจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายวิจิต แก้วนิวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายวิจิต แก้วนิวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ