องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม
โทร : 084-7938343
นายฐิติกร นิวงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 093-0892643
นายพิทักษ์ ชนะพจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 098-1478569
นายสมศักดิ์ เพชรอุเทน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 083-3567499
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175