messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175
นางสาวดอกสร้อย คำแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม