messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ผมไปแจ้งเรื่องเงินอุดเด็กแรกเกิดตั้งแต่เดือนมกราคมปานนี้เงินยังไม่เข้าบันชีเลยครับ (07 พฤษภาคม 2565) นายสังวาลย์ ชนะพจน์ เรียน คุณสังวาลย์ ชนะพจน์ ตามที่ท่านได้ยื่นเอกสารลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ ราย เด็กหญิงปภาวี ชนะพจน์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ไว้กับทาง อบต.รามราช (กองสวัสดิการสังคม) ซึ่งทาง อบต.รามราช (กองสวัสดิการสังคม) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และได้ส่งเอกสารหลักฐานของท่านเพื่อให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนต่อไป คือรอ เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.นครพนม ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ท่านได้ยื่นไว้ ครับ... ขอบพระคุณครับ...
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: