องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นนานายบัวลา กัณหาวงษ์ จุดสิ้นสุดนานางวัชพร กัณหาวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3 ตัน กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแฮ่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุง และน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมเก้าอี้บุนวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 6974 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท 2019 จุดสิ้นสุดที่นางมิตรชัยบัญชา ระปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อแว่นสายตาผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (สายที่ 1 จุดเริ่มต้นที่นางสมจิตร ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่ 1 ที่นายเจริญ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่ 2 ที่นายชีวา ดุสิตา) (สายที่ 2 จุดเริ่มต้นที่นายจีน กัณหาวงค์ จุดสุดสิ้นที่นายสมศักดิ์ ชนะพจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านรามราช หมู่ที่ 14 (ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นนานายทองคูณ นิวงษา สิ้นสุดนานายรุณ เดชทะสอน ช่วงที่ 2 นานางมนทา ภูชุม จุดสิ้นสุดนานายมีชัย ภูชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านรามราช หมู่ที่ 14 (จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นที่นานายสมบัติ เดชทะสอน จุดสิ้นสุดที่นานายทวี ชฎา จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นที่นานางเชือม นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นานายเพ็ง กาบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บฉ 5702 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 9892 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกห้วยฮ่องฮี บ้านแพง หมู่ที่ 3 (นานายปัญญา มานะเสน - นานางสมร เอกสะพัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแฮ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองแก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (สะพาน - นานายชวน เพลียฝ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นบล็อกคอนเวิร์สลำห้วยคูณตอนล่าง จุดสิ้นสุดที่นานายสาคร ชนะพจน์ จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นบล็อกคอนเวิร์สลำห้วยคูณตอนล่าง จุดสิ้นสุดที่นานายไสว สนมศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 14 (ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นที่นายสุระ ไตรมีแสง จุดสิ้นสุดที่นางสมใจ แก้วนิวงค์ ช่วงที่ 2 ถนนลูกรังลูกรังหน้าสวนนายเนตร ภูชุม ช่วงที่ 3 บริเวณหน้าสวนนายราชวัตร นิวงษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นทางเข้านานายวิเนือง นิวงษา สิ้นสุดนานายวิเดช ภูชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 6166 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านรามราช หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นนานายเสนอ นิวงษา สิ้นสุดนานางหนู ภูชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาบริการการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนลูกรัง บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นนานายคำบัน ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดทางหลวงชนบท 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนลูกรัง บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนายมุ่ง เดชทะสอน สิ้นสุดนานางพัน เดชทะสอน ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายกอง เดชทะสอน สิ้นสุดนานายแสง สิงซา ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายสุกัน เดชทะสอน สิ้นสุดนานายลินทอง ชนะไชย ช่วงที่ 4 จุดเริ่มต้นบ้านนายเทียม เดชทะสอน สิ้นสุดนายสงัด เดชทะสอน ช่วงที่ 5 จุดเริ่มต้นนานายหมาย เดชทะสอน สิ้นสุดนานายสมชาย จันทร์แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแดงน้อย ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแฮ่ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรามราช ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ 1.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2.ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านแพง หมู่ที่ 3 (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสีพร จุดสิ้นสุดนานายอินทหวา ราชรามทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นที่นานางอามิตร นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นานายสำเริง สิงงาม จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นนานายรำไพ นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นานายบุญมา พรหมจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน โทรโข่งพร้อมไมค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นทางเข้านานายเผด็จ เล็กดี สิ้นสุดนานางวาด แก้วนิวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง ๖ แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนลูกรัง บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นนานายบุญสร นิวงษา จุดสิ้นสุดนานายอุสา เดชทะสอน ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นนานายตั๊น นิวงษา จุดสิ้นสุดนานายสมบูรณ์ บุญหล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นถนนหน้าบ้านนายสกล นิวงษา จุดสิ้นสุดทางหลวงชนบท 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
1 - 50 (ทั้งหมด 932 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19