info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 109
เมื่อวาน 635
เดือนนี้ 4,559
เดือนที่แล้ว 7,048
ทั้งหมด 28,006

date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เเก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพิจิตร  นิวงษา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

ราคาน้ำมัน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ