องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 169
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 73
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 59
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 111
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เเก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เเก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 315
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1