ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การลงเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด : เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอท่าอุเทนระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 เพื่อเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ชื่อไฟล์ : Kt2WOMeThu104339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้