ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : lBbycZUMon125950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้