ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นเขตทางหลวงชนบทสาย ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หน้าบ้านนายสำรวย ชนะพจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง