ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นบ้านนางคำใบ จุดสิ้นสุดประตูวัดโพนหัวโสก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง