ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๖๖ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง