ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ กำจัดวัชพืชบริเวณห้วยบุเค โรงสูบน้ำดิบประปา บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง