ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6166 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง