ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 9892 นครพนม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง